Cenník účtovnej starostlivosti - platný od 01.01.2024, platný pre rok 2024

Ide o základné ceny, pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte a spoločne vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru pre vašu firmu, resp. váš biznis. Pri dlhodobej spolupráci a vyšších objemoch poskytujeme, samozrejme, výrazné zľavy.

Všetky uvedené ceny sú vyjadrené v mene EUR platné pre rok 2024 od 01.01.2024.
Služby poskytuje spoločnosť finarco B, s.r.o. – neplatca DPH.

 

Neplatca DPH 1,50 € / účtovná položka

Cena je vrátane závierkových prác, resp. vrátane „trinástej“ fakturácie po dodaní podkladov pre podanie daňového priznania.

Vysvetlenie: účtovná položka = jedna faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, jeden pohyb v pokladni, jeden interný doklad a pod.

V cene je zahrnuté:

 • vedenie účtovníctva
 • vypracovanie podkladov pre:
  • daňové priznanie k dani z príjmov, potrebných výkazov a poznámky k účtovnej závierke
  • valné zhromaždenie – pre schválenie výsledku hospodárenia
 • základné účtovné poradenstvo
 • 1x počas obdobia vyhotovenie priebežného informatívneho výsledku hospodárenia (predbežná výsledovka, stav majetku, pokladní, účtov…). Všetko za predpokladu riadne dodaných dokladov a podkladov k účtovníctvu
 • registrácie a oznámenia na Finančnej správe pri zmenách režimov a pri výzvach od správcu dane
 • účtovná závierka a uzávierka na konci zdaňovacieho obdobia (roka)

Poznámka: V praxi sa osvedčilo na základe prvého mesiaca dohodnúť mesačný paušál do konca roka na základe predpokladaného počtu položiek. Po uzavretí roka sa spočítajú platby počas roka voči účtovným položkám v už uzavretom roku. Preplatok sa použije ako preddavok na budúce platby, nedoplatok bude fakturovaný naviac.

Minimálna platba za poskytované služby:

Ročné podania (DP PO pre menšie firmy, výkazy …)
(menej ako 86 položiek za podávané obdobie)
130 €

Samozrejme, poskytujeme aj služby vypracovania podkladov pre jednoduchšie daňové priznania:

Fyzická osoba (typ A) – nepodnikateľ (zamestnanec) 40 €
Fyzická osoba (typ B) – paušálne výdavky podnikateľa, prenájom, kryptomeny, dividendy, akcie… od 100 €
Fyzická osoba (typ B) – preukázateľné výdavky podnikateľa za cenu účtovníctva – viď vyššie

Všetky uvedené ceny sú vyjadrené v mene EUR platné pre rok 2024 od 01.01.2024.
Všetky ceny sú bez DPH.
Služby poskytuje spoločnosť finarco, s.r.o. – platca DPH podľa §4.

Platca DPH 1,70 € / účtovná položka

Cena je vrátane závierkových prác, resp. vrátane „trinástej“ fakturácie po dodaní podkladov pre podanie daňového priznania.

Vysvetlenie: účtovná položka = jedna faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, jeden pohyb v pokladni, jeden interný doklad a pod.

V cene je zahrnuté:

 • vedenie účtovníctva
 • vypracovanie podkladov pre:
  • daňové priznanie k DPH
  • daňové priznanie k dani z príjmov, potrebných výkazov a poznámky k účtovnej závierke
  • valné zhromaždenie – pre schválenie výsledku hospodárenia
 • základné účtovné poradenstvo
 • 1x počas obdobia vyhotovenie priebežného informatívneho výsledku hospodárenia (predbežná výsledovka, stav majetku, pokladní, účtov…). Všetko za predpokladu riadne dodaných dokladov a podkladov k účtovníctvu
 • registrácie a oznámenia na Finančnej správe pri zmenách režimov a pri výzvach od správcu dane
 • účtovná závierka a uzávierka na konci zdaňovacieho obdobia (roka)

Minimálna platba za poskytované služby:

Mesačné podania (DPH, KV, SV…)
(menej ako 60 položiek za podávané obdobie)
100 €
Štvrťročné podania (DPH, KV, SV…)
(menej ako 94 položiek za podávané obdobie)
160 €

poznámka: uvedené sumy sú vrátane závierkových prác na konci roka!
Mesačný platca teda pri minimálnom počte dokladov platí 100 € * 12 mes. = 1.200,- € za rok, bez ďalších navýšení! (1.440,-€ s DPH)
Štvrťročný platca teda pri minimálnom počte dokladov platí 160 € * 4 Q = 640,- € za rok, bez ďalších navýšení! (768,-€ s DPH)

Spracovanie miezd a personalistiky:

Spracovanie mzdy (výpočet mzdy, mesačných odvodov, oznamovacie povinnosti v prípade PN, zasielanie výkazov, prehľadov, vyhotovenie podkladov pre zaúčtovanie do účtovníctva…):

Prvá osoba 25 € / mesiac
Druhá a každá ďalšia osoba 12 € / osoba / mesiac

Personalistika v prípade nástupu zamestnanca (prihlásenie na ZP + SP, evidencia do systému…):

25 € / osoba

Personalistika v prípade odchodu zamestnanca (ukončenie PP, odhlásenie ZP + SP, zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme, potvrdenie pre UP z dôvodu nároku na nemocenskú dávku):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Prihlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

65 € / firma
(jednorázovo na začiatku zamestnávania)

Odhlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie ročného zúčtovania zamestnanca:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie hlásenia pre Finančnú správu:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie štatistických hlásení:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Konzultácie mimo zmluvných výkonov:

45,- € / 1. hodina
20,- € / každá ďalšia polhodina

Samozrejme, poskytujeme aj služby vypracovania podkladov pre jednoduchšie daňové priznania:

Fyzická osoba (typ A) – nepodnikateľ (zamestnanec) 40 €
Fyzická osoba (typ B) – paušálne výdavky podnikateľa, prenájom, kryptomeny, dividendy, akcie… 100 €
Fyzická osoba (typ B) – preukázateľné výdavky podnikateľa za cenu účtovníctva – viď neplatca DPH

 

Konzultácie mimo zmluvných výkonov:

45,- € / 1. hodina
20,- € / každá ďalšia polhodina