Cenník účtovnej starostlivosti – NEplatcovia DPH

pre klientov – NEplatcov DPH – PLATNÝ OD 01.01.2022

Prečo „účtovná starostlivosť“? Nie sme len účtovná firma, my hľadáme súvislosti, snažíme sa, aby náš klient rozumel tomu, čo jednotlivé čísla hovoria o jeho firme, kde si má dať pozor, čo si musí strážiť, kde má priestor na zlepšenie, na základe čoho sa môže presne a spoľahlivo rozhodovať. Pre nás nie je klient len „šanón s dokladmi“, pre nás je to osobný vzťah, ktorý dlhodobo udržiavame a rozvíjame, a na základe tohto spoločného poznania vieme nájsť spoločné riešenia pre situácie, ktoré život a podnikanie prinášajú.

Ide o základné ceny, pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte a spoločne vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru pre vašu firmu, resp. váš biznis.
Pri dlhodobej spolupráci a vyšších objemoch poskytujeme, samozrejme, výrazné zľavy.

Všetky uvedené ceny sú vyjadrené v mene EUR.
Služby poskytuje spoločnosť finarco B, s.r.o. – neplatca DPH.

Neplatca DPH 1,20 €

Cena je vrátane závierkových prác, resp. vrátane „trinástej“ fakturácie po dodaní podkladov pre podanie daňového priznania.

Vysvetlenie: účtovná položka = jedna faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, jeden pohyb v pokladni, jeden interný doklad a pod.

V cene je zahrnuté:

  • vedenie účtovníctva
  • vypracovanie podkladov pre:
    • daňové priznanie k dani z príjmov, potrebných výkazov a poznámky k účtovnej závierke
    • valné zhromaždenie – pre schválenie výsledku hospodárenia
  • základné účtovné poradenstvo
  • 1x počas obdobia vyhotovenie priebežného informatívneho výsledku hospodárenia (predbežná výsledovka, stav majetku, pokladní, účtov…). Všetko za predpokladu riadne dodaných dokladov a podkladov k účtovníctvu
  • registrácie a oznámenia na Finančnej správe pri zmenách režimov a pri výzvach od správcu dane
  • účtovná závierka a uzávierka na konci zdaňovacieho obdobia (roka)

Poznámka: V praxi sa osvedčilo na základe prvého mesiaca dohodnúť mesačný paušál do konca roka na základe predpokladaného počtu položiek. Po uzavretí roka sa spočítajú platby počas roka voči účtovným položkám v už uzavretom roku. Preplatok sa použije ako preddavok na budúce platby, nedoplatok bude fakturovaný naviac.

Minimálna platba za poskytované služby:

Ročné podania (DP PO pre menšie firmy, výkazy …)
(menej ako 84 položiek za podávané obdobie)
100 €

Samozrejme, poskytujeme aj služby vypracovania podkladov pre jednoduchšie daňové priznania:

Fyzická osoba (typ A) – nepodnikateľ (zamestnanec)30 €
Fyzická osoba (typ B) – paušálne výdavky podnikateľa, prenájom, kryptomeny, dividendy, akcie…80 €
Fyzická osoba (typ B) – preukázateľné výdavky podnikateľaza cenu účtovníctva – viď vyššie

MZDY A PERSONALISTIKA

Spracovanie miezd a personalistiky:
Spracovanie mzdy (výpočet mzdy, mesačných odvodov, oznamovacie povinnosti v prípade PN, zasielanie výkazov, prehľadov, vyhotovenie podkladov pre zaúčtovanie do účtovníctva…):

Prvá osoba20 € / mesiac
Druhá a každá ďalšia osoba10 € / osoba / mesiac

Personalistika v prípade nástupu zamestnanca (prihlásenie na ZP + SP, evidencia do systému…):

15 € / osoba

Personalistika v prípade odchodu zamestnanca (ukončenie PP, odhlásenie ZP + SP, zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme, potvrdenie pre UP z dôvodu nároku na nemocenskú dávku):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Prihlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

50 € / firma
(jednorázovo na začiatku zamestnávania)

Odhlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie ročného zúčtovania zamestnanca:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie hlásenia pre Finančnú správu:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie štatistických hlásení:

zahrnutá v mesačnej sadzbe


Konzultácie mimo zmluvných výkonov:

35,- € / 1. hodina
15,- € / každá ďalšia polhodina


Službu pre neplatcov DPH poskytuje spoločnosť:

finarco B, s.r.o.
Mesačná 130/15
010 04 Žilina
IČO: 53200365
DIČ: 2121296320
spoločnosť nie je platcom DPH

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *