Cenník účtovnej starostlivosti – platcovia DPH

pre klientov – platcov DPH – PLATNÝ OD 01.01.2022

Prečo „účtovná starostlivosť“? Nie sme len účtovná firma, my hľadáme súvislosti, snažíme sa, aby náš klient rozumel tomu, čo jednotlivé čísla hovoria o jeho firme, kde si má dať pozor, čo si musí strážiť, kde má priestor na zlepšenie, na základe čoho sa môže presne a spoľahlivo rozhodovať. Pre nás nie je klient len „šanón s dokladmi“, pre nás je to osobný vzťah, ktorý dlhodobo udržiavame a rozvíjame, a na základe tohto spoločného poznania vieme nájsť spoločné riešenia pre situácie, ktoré život a podnikanie prinášajú.

Ide o základné ceny, pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte a spoločne vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru pre vašu firmu, resp. váš biznis.
Pri dlhodobej spolupráci a vyšších objemoch poskytujeme, samozrejme, výrazné zľavy. Zľavu poskytujeme motivačne aj všetkým klientom, ktorí doručia doklady včas!

Všetky uvedené ceny sú vyjadrené v mene EUR.
Všetky cenybez DPH.
Služby poskytuje spoločnosť finarco, s.r.o. – platca DPH podľa §4.

Platca DPH 1,30 €

Cena je vrátane závierkových prác, resp. vrátane „trinástej“ fakturácie po dodaní podkladov pre podanie daňového priznania.

Vysvetlenie: účtovná položka = jedna faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, jeden pohyb v pokladni, jeden interný doklad a pod.

V cene je zahrnuté:

 • vedenie účtovníctva
 • vypracovanie podkladov pre:
  • daňové priznanie k DPH
  • daňové priznanie k dani z príjmov, potrebných výkazov a poznámky k účtovnej závierke
  • valné zhromaždenie – pre schválenie výsledku hospodárenia
 • základné účtovné poradenstvo
 • 1x počas obdobia vyhotovenie priebežného informatívneho výsledku hospodárenia (predbežná výsledovka, stav majetku, pokladní, účtov…). Všetko za predpokladu riadne dodaných dokladov a podkladov k účtovníctvu
 • registrácie a oznámenia na Finančnej správe pri zmenách režimov a pri výzvach od správcu dane
 • účtovná závierka a uzávierka na konci zdaňovacieho obdobia (roka)

Minimálna platba za poskytované služby:

Mesačné podania (DPH, KV, SV…)
(menej ako 62 položiek za podávané obdobie)
80 €
Štvrťročné podania (DPH, KV, SV…)
(menej ako 97 položiek za podávané obdobie)
125 €

poznámka: uvedené sumy sú vrátane závierkových prác na konci roka!
Mesačný platca teda pri minimálnom počte dokladov platí 80 € * 12 mes. = 960 € za rok, bez ďalších navýšení! (1.152,-€ s DPH)
Štvrťročný platca teda pri minimálnom počte dokladov platí 125 € * 4 Q = 500 € za rok, bez ďalších navýšení! (600,-€ s DPH)


MZDY A PERSONALISTIKA

Spracovanie miezd a personalistiky:
Spracovanie mzdy (výpočet mzdy, mesačných odvodov, oznamovacie povinnosti v prípade PN, zasielanie výkazov, prehľadov, vyhotovenie podkladov pre zaúčtovanie do účtovníctva…):

Prvá osoba20 € / mesiac
Druhá a každá ďalšia osoba10 € / osoba / mesiac

Personalistika v prípade nástupu zamestnanca (prihlásenie na ZP + SP, evidencia do systému…):

15 € / osoba

Personalistika v prípade odchodu zamestnanca (ukončenie PP, odhlásenie ZP + SP, zápočtový list, evidenčný list, potvrdenie o príjme, potvrdenie pre UP z dôvodu nároku na nemocenskú dávku):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Prihlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

50 € / firma
(jednorázovo na začiatku zamestnávania)

Odhlásenie zamestnávateľa (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná správa):

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie ročného zúčtovania zamestnanca:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie hlásenia pre Finančnú správu:

zahrnutá v mesačnej sadzbe

Spracovanie štatistických hlásení:

zahrnutá v mesačnej sadzbe


Konzultácie mimo zmluvných výkonov:

35,- € / 1. hodina
15,- € / každá ďalšia polhodina


Službu pre platcov DPH poskytuje spoločnosť:

finarco, s.r.o.
Mesačná 130/15
010 04 Žilina
IČO: 50344382
DIČ: 2120289182
IČ DPH: SK2120289182

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *