Cenník „účtovnej starostlivosti“ – orientačný

platný pre rok 2021

Prečo „účtovná starostlivosť“? Nie sme len účtovná firma, my hľadáme súvislosti, snažíme sa, aby náš klient rozumel tomu, čo jednotlivé čísla hovoria o jeho firme, kde si má dať pozor, čo si musí strážiť, kde má priestor na zlepšenie, na základe čoho sa môže presne a spoľahlivo rozhodovať. Pre nás nie je klient len „šanón s dokladmi“, pre nás je to osobný vzťah, ktorý dlhodobo udržiavame a rozvíjame, a na základe tohto spoločného poznania vieme nájsť spoločné riešenia pre situácie, ktoré život a podnikanie prinášajú.

Ide o základné ceny, pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte a spoločne vypracujeme cenovú ponuku šitú na mieru pre vašu firmu, resp. váš biznis.
Pri dlhodobej spolupráci a vyšších objemoch poskytujeme, samozrejme, výrazné zľavy.

Všetky uvedené ceny sú vyjadrené v mene EUR a obsahujú zákonnú výšku DPH 20 %.

Vedenie účtovníctva počas roka za účtovnú položku:

Neplatca DPH:1,10 €
Platca DPH:1,30 €

Cena je vrátane závierkových prác, resp. vrátane „trinástej“ fakturácie po dodaní podkladov pre podanie daňového priznania.

Vysvetlenie: účtovná položka = jedna faktúra, jeden pohyb na bankovom účte, jeden pohyb v pokladni, jeden interný doklad a pod.

V cene je zahrnuté:

  • vedenie účtovníctva
  • vypracovanie podkladov pre:
    • daňové priznanie k DPH
    • daňové priznanie k dani z príjmov, potrebných výkazov a poznámky k účtovnej závierke
  • účtovné poradenstvo
  • 1x počas obdobia vyhotovenie priebežného informatívneho výsledku hospodárenia (predbežná výsledovka, stav majetku, pokladní, účtov…). Všetko za predpokladu riadne dodaných dokladov a podkladov k účtovníctvu.

Minimálna mesačná platba:

Neplatca DPH:dohodou
Platca DPH:80 € / mesiac / firma

Poznámka: V praxi sa osvedčilo na základe prvého mesiaca dohodnúť mesačný paušál do konca roka na základe predpokladaného počtu položiek. Po uzavretí roka sa spočítajú platby počas roka voči účtovným položkám v už uzavretom roku. Preplatok sa použije ako preddavok na budúce platby, nedoplatok bude fakturovaný naviac.


Samozrejme, poskytujeme aj služby vypracovania jednoduchších daňových priznaní:

Fyzická osoba (typ A) – nepodnikateľ30 €
Fyzická osoba (typ B) – paušálne výdavky podnikateľa, prenájom70 €
Fyzická osoba (typ B) – preukázateľné výdavky podnikateľaza cenu účtovníctva – viď vyššie